Bože, věčný pastýři,
ty sám ustavičně řídíš a chráníš svou církev:
vyslyš naše prosby a dej,
ať se naším novým papežem stane ten, kdo se ti líbí svatostí života Celý příspěvek

Dopřej mi, Pane, pevnou ruku a jisté oko.
Dej ať vždy řídím s pocitem odpovědnosti. Celý příspěvek

Planoucí Serafové,
zapalte lásku v mém srdci. Celý příspěvek

Zde jsme, Pane, Duchu svatý,
zde jsme i s přetěžkým břemenem svých hříchů,
avšak shromážděni výslovně v tvém jménu. Celý příspěvek

Můj Pane a Bože, věřím, že jsi zde a ve mně i mezi námi přítomen.
Klaním se ti ve své nicotě a vyznávám, že nejsem hoden dlít před tvou tváří. Celý příspěvek

Pane, utíkáme se k tobě s důvěrou!

Celý příspěvek

Pane, cítím, že stárnu.
Tuším, že už brzy budu patřit mezi staré. Celý příspěvek

Pane Ježíši Kriste, Vykupiteli světa,
Ty ses stal člověkem, abys nám daroval život v plnosti. Celý příspěvek

Otče, dej věčný život všem, které jsi mi svěřil.
Věčný život pak je to, že poznají tebe,
jediného pravého Boha
a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista … Celý příspěvek

Duchu Svatý, Tebe nám poslal Ježíš Kristus
jako dar věčného Otce k našemu posvěcení a posile v křesťanském životě. Celý příspěvek

Pane, ty mě zkoumáš a znáš,
ty víš, kdy uléhám a kdy vstávám! (Žl 139)

Celý příspěvek

Ježíši, Synu Boží,
v němž přebývá plnost božství,
Ty voláš všechny pokřtěné, aby „zajeli na hlubinu“
a šli cestou svatosti. Celý příspěvek

Myšlenka papeže Františka

Letos vyšlo – vyjde

Zajímavá alba z (převážně) křesťanské scény, která nás letos obšťastní:

Passion – Follow You Anywhere (Live)
(3.1.2019)

Switchfoot – Native Tongue
(18.1.2019)

Bethel Music – Victory (Live)
(25.1.2019)

Michael W. Smith – Awaken: The Surrounded Experience (Live)
(22.2.2019)

Steven Curtis Chapman – Deeper Roots: Where the Bluegrass Grows
(22.3.2019)

Martin Smith – Iron Lung
(10.5.2019)

Steven Curtis Chapman – A Great Adventure (Live)
(10.5.2019)

Hillsong United – People (Live)
(28.6.2019)

Gen Rosso – Life Tour (Live)
(1.7.2019)

Tenth Avenue North – No Shame
(2.8.2019)

Sanctus Real – Unstoppable God
(30.8.2019)

Brian Doerksen – Faithful One
(30.8.2019)

Planetshakers – Rain (6.9.2019)

Leeland – Better Word (Live)
(13.9.2019)

Jeremy Camp – The Sory’s Not Over
(již brzy)

Hillsong Worship – Awake
(již brzy)

Heslo otce Nika

Ani rána bez Pána!

Všechna hesla

Nejnovější komentáře

    Návštěvy

    Dnes

    Jsme také na