Archiv štítku: Duch svatý

Duchu stvořiteli, obnov mě

Duchu stvořiteli, obnov mě,
Duchu lásky, dej mi věrnost,
Duchu pravdy, vzdal ode mě lež a pokrytectví,
Duchu moudrosti, doveď mě k pravému poznání,
Duchu síly, posilni mě,
Duchu světla, rozjasni mě,
Duchu, který všechno oživuješ a všemu dáváš pohyb,
Duchu pokoje, obnov svět.

Duch Hospodinův

Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.

Lukáš 4,18-19