Duch svatý

Hlavní myšlenky svatodušní novény od P. Vojtěcha Kodeta v grafickém zpracování.

novena

Duchu svatý,
jmenujeme tě lidskými jmény,
abychom nemuseli o tobě úplně mlčet.
Ty jsi vzduch, který dýcháme,
dálka do které hledíme,
světlo, které osvěcuje lidi,
láska, s níž nás Bůh stvořil.
Celý příspěvek

Duchu stvořiteli, obnov mě,
Duchu lásky, dej mi věrnost,
Duchu pravdy, vzdal ode mě lež a pokrytectví,
Duchu moudrosti, doveď mě k pravému poznání,
Duchu síly, posilni mě,
Duchu světla, rozjasni mě,
Duchu, který všechno oživuješ a všemu dáváš pohyb,
Duchu pokoje, obnov svět.

Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.

Lukáš 4,18-19

Věčné Slovo, Jednorozený Synu Boží, nauč nás pravé velkomyslnosti.
Nauč nás Tobě sloužit, jak toho právem zasluhuješ. Celý příspěvek

Myšlenka papeže Františka

Letos vyšlo – vyjde

Zajímavá alba z (převážně) křesťanské scény, která nás letos obšťastní:

Passion – Follow You Anywhere (Live)
(3.1.2019)

Switchfoot – Native Tongue
(18.1.2019)

Bethel Music – Victory (Live)
(25.1.2019)

Michael W. Smith – Awaken: The Surrounded Experience (Live)
(22.2.2019)

Steven Curtis Chapman – Deeper Roots: Where the Bluegrass Grows
(22.3.2019)

Martin Smith – Iron Lung
(10.5.2019)

Steven Curtis Chapman – A Great Adventure (Live)
(10.5.2019)

Hillsong United – People (Live)
(28.6.2019)

Gen Rosso – Life Tour (Live)
(1.7.2019)

Tenth Avenue North – No Shame
(2.8.2019)

Sanctus Real – Unstoppable God
(30.8.2019)

Brian Doerksen – Faithful One
(30.8.2019)

Planetshakers – Rain (6.9.2019)

Leeland – Better Word (Live)
(13.9.2019)

Jeremy Camp – The Sory’s Not Over
(již brzy)

Hillsong Worship – Awake
(již brzy)

Heslo otce Nika

Ani rána bez Pána!

Všechna hesla

Nejnovější komentáře

Návštěvy

Dnes

Jsme také na