Archiv štítku: Dětství

Modlitba ženy v požehnaném stavu

Všemohoucí Bože,
kdysi jsi připravil tělo i duši nejsvětější Panny Marie
za důstojný příbytek pro svého Syna.
Nyní jsi požehnal také mému tělu
a učinil jsi je nástrojem své tvůrčí síly.
Plna vděčné radosti se stavím úplně do Tvé služby.
Také dítě, které jsi mi dal, Ti zcela zasvěcuji.
Celý příspěvek

Žalm pokorného

Žalm 131

Poutní píseň, Davidova.
Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled.
Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu,
nýbrž chovám se klidně a tiše. Jako odstavené dítě u své matky,
jako odstavené dítě je ve mně má duše.
Čekej, Izraeli, na Hospodina nyní i navěky.