• Modlitby,  Myšlenky

  Tvé slovo

  Tvé slovo mi někdy připadá jako zpráva z cizího světa,
  jako slovo prázdné, které neslyším a nechápu,
  kterému věřím, a které nekonám.
  Dej mi svého Ducha, aby žádné slovo nezůstalo prázdné,
  dej abych skrze tvé slovo poznával a miloval.

 • Myšlenky

  Evangelium

  Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já.

  Jan 13,15

  Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej …“

  Marek 8,34-35