Archiv štítku: Mše svatá

Modlitba po svatém přijímání

Velmi hezká modlitba z Didaché, kterou lze použít po svatém přijímání.

„Děkujeme ti, svatý Otče, za tvé svaté jméno, které jsi dal do našich srdcí, i za poznání, víru a nesmrtelnost, kterou jsi nám zjevil skrze svého Syna Ježíše; Tobě budiž sláva věčná. Ty, Vládce všemohoucí, jenž jsi všechno stvořil kvůli svému jménu, dal jsi k obživě lidem pokrm i nápoj, aby ti děkovali, nám pak daruj duchovní pokrm i nápoj i věčný život skrze svého Syna. Celý příspěvek

Mše svatá

Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.

Jan 6,56

Vlastní bohoslužbou křesťanů je láska.

J. Ratzinger

Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.

Římanům 12,1