• Duchovní slovo

  Víra Abrahámova

  Text k zamyšlení u příležitosti 19. neděle v mezidobí (Lk 12,32-48) | 7. srpna 2022

  Není čekání jako čekání. Jistě chápeme, že bude jiné čekání ve strachu, že přijde někdo, koho neradi vidíme. V příkladu evangelia je to zloděj. Nebo to může být nějaký despotický šéf apod. Úplně jiné čekání je na někoho, kdo je našemu srdci blízký. Ježíšova úvaha v Lukášově evangeliu to přímo neříká, ale vede nás k tomu, aby naše čekání bylo čekání služebníka, který ví, kdo je jeho Pán. A beze strachu žije plně pro něho.

 • Duchovní slovo

  Osvobození od chamtivosti

  Text k zamyšlení u příležitosti 18. neděle v mezidobí (Lk 12,13-21) | 31. července 2022

  Jsou situace, kdy i ateista udělá kříž nebo se z jakési pověrčivosti modlí. Jeden takto činil při stírání výherního losu. Možná s podobným postojem přišel zmíněný „někdo“ za Ježíšem a žádal ho: „Mistře, řekni mému bratrovi, aby se rozdělil se mnou o dědictví!“

 • Duchovní slovo

  Dozrávat v Ježíšově blízkosti

  Text k zamyšlení u příležitosti 16. neděle v mezidobí (Lk 10,38-42) | 17. července 2022

  Jednoho parného dne se přišel do příjemného chládku v kostele na chvíli schovat jeden sluncem rozpálený dělník. S úlevou usedl do lavice a pozoroval opata, který v kostele rozjímal. Když se opat po nějaké době zvedl a odcházel, muž ho pozdravil a řekl: „Není jak vám. V klidu se můžete modlit ve stínu kostela.“ Opat na něho pohlédl a usmál se: „Když se vám to tak líbí, můžete se kdykoli připojit. Místa je tu pro všechny dost.“

 • Duchovní slovo

  Boží obraz

  Text k zamyšlení u příležitosti 15. neděle v mezidobí (Lk 10,25-37) | 10. července 2022

  Evangelium hovoří o polomrtvém chudákovi, který leží v prachu cesty. Kdo jde kolem, ten se mu vyhne. Až na Samaritána, kterému je toho člověka líto. Jde a prokáže mu milosrdenství. Nejde ani tak o toho polomrtvého, ale o toho, kdo mu pomůže. Do role toho, kdo se zachová jako bližní, staví Ježíš opovrhovaného člověka s pokřivenou vírou. Ten se paradoxně zachová správně, ten je nám dán za vzor.

 • Duchovní slovo

  Apoštol národů

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti sv. Petra a Pavla, patronů naší farnosti (Mt 16,13-19) | 26. června 2022

  Před rokem jsme si u příležitosti patrocinia farnosti vytyčili body programu pro duchovní rozvoj naší farnosti. Je tedy vhodné zrekapitulovat, co se nám během toho roku podařilo. Nejprve jsme na základě rozdílnosti sv. Petra a Pavla ukázali, jak Bůh každého z nás obdarovává něčím jiným a jak každý z nás může své obdarování nabídnout ve prospěch Božího království. Nikdo z nás není sólista, jdeme společně, i když cesta každého může vypadat jinak. Cíl je jeden. Druhým bodem k zamyšlení byl kostel držený apoštolem Petrem jako atribut. Zde jsme si řekli, jak je důležité využít každé příležitosti, kdy můžeme vstoupit do blízkosti Boha, zvláště do zázraku mše svaté. Protože toto přebývání s ním nás proměňuje a posvěcuje. Nakonec atribut svatého Pavla – otevřená kniha. Budeme schopni dobře hlásat evangelium – předávat víru, když se Božím slovem necháme živit. Děkuji všem, kdo jste jakkoli usilovali o to, abychom tento plán uvedli do života.

 • Duchovní slovo

  Trojí pohlazení

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Nejsvětější Trojice (Jan 16,12-15) | 12. června 2022

  „Křtím tě ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.“ Tato slova zní mnohem častěji nad malými dětmi než nad dospělými. Děti tomu nemohou rozumět, přesto má tato křesťanská praxe smysl. Je nám tím naznačeno, že nemusíme o Bohu vědět všechno, nemusíme všemu z jeho bytí rozumět, přesto s ním můžeme mít a žít vztah.