• Duchovní slovo

  Setkání s Králem

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Ježíše Krista Krále (Jan 18,33b-37) | 21. listopadu 2021

  Po první světové válce se v Evropě začal šířit nacismus a komunismus. Tváří tvář těmto hrozbám zavedl papež Pius XI. v roce 1926 svátek Ježíše Krista Krále, který spojil se zásvětnou modlitbou Ježíšovu Nejsvětějšímu Srdci. I po fatimských zjeveních tušil, že svět bude prožívat těžké časy a věřící budou potřebovat připomenutí, že i když satan ovládne mnoho srdcí a způsobí hrůzné věci, Kristovo království nebude zničeno.

 • Duchovní slovo

  Světlo majáku

  Text k zamyšlení u příležitosti 33. neděle v mezidobí (Mk 13,24-32) | 14. listopadu 2021

  Když sledujeme zprávy o ekologii, ekonomice, energetice, epidemii a dalších záležitostech, které se dotýkají naší společnosti, možná si říkáme: „Jak tohle všechno dopadne?“ Odpovědí na všechny tyto e-hrozby nám může být dnešní úryvek evangelia. Jednoduše řečeno říká: Přijdou kritické chvíle, ale nakonec přijde Kristus a shromáždí všechny vyvolené ve svém království. K němu vzhlížejte, u něho hledejte naději.

 • Duchovní slovo

  Podívejte na tu chudou vdovu

  Text k zamyšlení u příležitosti 32. neděle v mezidobí (Mk 12,38-44) | 7. listopadu 2021

  Mnoho lidí využívá tzv. sociální sítě – Facebook nebo Instagram, aby mohli druhým ukázat, co je právě tam, kde se nacházejí, nejvíce zaujalo. A pokud člověk nešíří jen fotky sebe sama, a nabídne něco pro povzbuzení či poučení, mohou být i tato média obohacením. Nebo dokonce evangelizačním nástrojem.

 • Duchovní slovo

  Miluj Boha nade vše a bližního jako sám sebe

  Text k zamyšlení u příležitosti 31. neděle v mezidobí (Mk 12,28b-34) | 31. října 2021

  Miluj Boha nade vše a bližního jako sám sebe. Proč je láska tak důležitá? Protože až umřeme, budeme stát tváří tvář nekonečné věčné lásce. A budeme se s tím muset nějak vyrovnat. Jak jsme si vysvětlovali v pátek s dětmi, budeme jednou hodnoceni právě podle „lásky k Bohu“ a „lásky k bližnímu“. Milující zajásají, lidé s chladným či dokonce nenávistným srdcem budou prožívat bolest.

 • Duchovní slovo

  Bartimaiova cesta

  Text k zamyšlení u příležitosti 30. neděle v mezidobí (Mk 10,46-52) | 24. října 2021

  Příběh slepého Bartimaia je i příběhem každého z nás. I naši cestu životem nejednou zahalí temnota (hříchu, bolesti, zklamání, strachu) a my uvízneme někde na kraji cesty. A dnešní evangelijní událost nám říká: Kristus prochází dějinami a světem i kolem tebe. Volej k němu a otevře ti oči. Ukáže ti cestu. Jdi za jeho hlasem, setkávej se s ním a on ti dá sílu k následování. A následování Krista dá tvému životu zase smysl a radost.

 • Duchovní slovo

  Stojí to za to

  Text k zamyšlení u příležitosti 28. neděle v mezidobí (Mk 10,17-30) | 10. října 2021

  Dnešní evangelium není o odevzdání majetku, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je školou, jak dozrát od sobeckého postoje „já chci mít bohatství a dary“ ke zralému postoji „já chci být pro druhé obohacením a darem.“ S dětmi jsme si již princip vysvětlili pomocí pohádky. Že to je Bůh, kdo nás činí skutečně bohatými. Ale začněme od začátku.