Milovat Krista víc

Text k zamyšlení u příležitosti 13. neděle v mezidobí (Mt 10,37-42) | 2. července 2023

Hned v úvodu slyšíme krásné prázdninové téma. Zámožná žena se svým manželem připravila místo odpočinku pro Elizea. Text druhé knihy královské líčí s obdivuhodnými detaily přípravu pokoje: postel, stůl, křeslo a světlo. Je důležité mít místo, kde nás berou takové, jací jsme, kde můžeme být sami sebou, kde nás vyslechnou a zároveň do ničeho nenutí, kde nám dají prostor. Celý příspěvek

Prostřený stůl

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti sv. Petra a Pavla, patronů naší farnosti (Mt 16,13-19) | 25. června 2023

Uplynulé dny nás uváděli do hlubin Boží lásky k nám, Ježíšovy lásky. Dnešní evangelium na všechny uplynulé události navazuje otázkou: „Za koho mě pokládáte?“ Proč? Že by měl krizi vlastní identity? Vůbec ne. Láska, která se dává, očekává odpověď. Jako by chtěl říct: „Po tom všem, co jsem pro vás udělal, co jsme spolu prožili, co jsem vás učil… co jste pochopili? Co se mezi námi změnilo? Co se změnilo v tomto školním roce, za poslední měsíc, týden?“

Celý příspěvek

Povolání k apoštolátu

Text k zamyšlení u příležitosti 11. neděle v mezidobí (Mt 9,36 – 10,8) | 18. června 2023

Slyšíme dnes o povolání apoštolů. Dostávají úkol, jsou vysláni. I když se jedná o apoštoly, rozhodně nejde o úkol jen pro biskupy. Ježíš povolává k apoštolátu každého člověka, každý je pro něho jedinečný, každý má jeho konkrétní obdarování. A každý má do tohoto světa nést povzbuzení a evangelium naděje.

Celý příspěvek

Eucharistie utváří vtah s Bohem

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Těla a Krve Páně (Jan 6,51-58) | 11. června 2023

Minule jsme hovořili o tom, jak můžeme pronikat do tajemství Nejsvětější Trojice, vzpomněli jsme eucharistii, díky které se my zabydlujeme v Bohu a Bůh v nás. Nyní pojďme objevit další působení tohoto daru a žasnout nad ním.

Celý příspěvek

My v Bohu, Bůh v nás

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Nejsvětější Trojice (Jan 3,16-18) | 4. června 2023

Dnešní úryvek evangelia můžeme označit jako základní kámen nového Zákona. „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ V Písmu svatém nikde neslyšíme hovořit o Nejsvětější Trojici, ale třech projevech Boha v životě lidí. Z toho nám tato skutečnost vyplývá. Jeden Bůh, který vytváří vztahy. A do těch vztahů zve i nás. Celý příspěvek

Symboly Ducha Svatého

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Seslání Ducha Svatého (Jan 20,19-23) | 28. května 2023

Všichni známe nějaký symbol Ducha Svatého. Symbol toho, kdo završuje celé Boží vykupitelské dílo. K novému pohledu na tyto symboly a k pochopení jejich významu si řekněme tento příběh.

Celý příspěvek

Jsou pochybnosti špatné?

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Nanebevstoupení Páně (Mt 28,16-20) | 21. května 2023

„Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti.“ Jak je to možné? Když slyšíme o pochybnostech, jsme celí rozpačití z kvality učedníků. Možná i z Ježíšova postoje. Jak je teď může opustit nebo jim dát dokonce nějaký úkol?

Celý příspěvek