• Duchovní slovo

  Pět slov dobrého života

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Výročí posvěcení kostela (Mt 10,26-33) | 18. a 25. září 2022

  Kostel je srdcem každé obce, každého města. Je symbolem pramene Božích milostí (první čtení Ez 47,1-2.8-9.12). Pro ně sem přicházíme. Voláme k Bohu, když se radujeme, když jsme smutní, slabí, hříšní či bezradní. Můžeme se s Bohem spojit kdekoli (evangelium Jan 4,19-24), ale kostel je tím nejvýznamnějším místem setkání. Nás, jako farní rodiny, nás, jako člověka s Bohem. Je místem nejsvětější oběti. Je jakýmsi domovem, kde se máme cítit dobře.

 • Duchovní slovo

  V Boží službě

  Text k zamyšlení u příležitosti 25. neděle v mezidobí (Lk 16,1-13) | 18. září 2022

  Co mají společného autor Robina Hooda, autoři knih o Jánošíkovi a Ježíš Kristus? Ve svých knihách udělali ze zlodějů nesmrtelné literární postavy. Jánošík a Robin Hood jsou populární hrdinové, kteří se bohatým postavili a chudým pomáhali. Dnešní evangelijní hrdina není tak zajímavý a dobrodružný, ale podobá se jim v tom, že bohatému pánu bere a zadluženým dává.

 • Duchovní slovo

  Přijmout záchranu

  Text k zamyšlení u příležitosti 24. neděle v mezidobí (Lk 15,1-24) | 11. září 2022

  Dnešní evangelijní úryvek začíná stížností farizeů: „Přijímá hříšníky a jí s nimi.“ A Ježíš na to odpovídá vyprávěním o nalezení ovečky, mince a dvou synů.

 • Duchovní slovo

  Nejvyšší stupeň

  Text k zamyšlení u příležitosti 23. neděle v mezidobí (Lk 14,25-33) | 4. září 2022

  Dnešní úryvek není jednoduchý k přijetí a možná ani k pochopení. Pán Ježíš používá různorodé příklady, aby ukázal, jak je důležité mít vše na svém místě. Aby naše životní hodnoty do sebe zapadaly a my mohli jít správným směrem. Pomůžeme si i my jedním novodobým příkladem – filmem, který mnozí velmi dobře znáte.

 • Duchovní slovo

  Poslední místo

  Text k zamyšlení u příležitosti 22. neděle v mezidobí (Lk 14,1.7-14) | 28. srpna 2022

  „Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“ Teolog Silvano Fausti říká: „Ježíš je v hostině světa ten poslední na posledním místě. Narodil se mezi zvířaty a umřel mezi zločinci. Dobrovolně přijal v tomto světě poslední místo.“ Co to pro nás znamená?

 • Duchovní slovo

  Brána k životu

  Text k zamyšlení u příležitosti 21. neděle v mezidobí (Lk 13,22-30) | 21. srpna 2022

  „Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi!“ Tak zní naléhavá výzva dnešního evangelia. Při té příležitosti nás může napadnout: Je možné, že by Bůh stvořil krásné, dokonalé nebe, ke kterému vedou jen malá dvířka, takže můžeme sice nahlédnout, ale nemůžeme projít dovnitř? Mohl by Bůh připravit odměnu, na kterou dosáhne jen několik dokonalých, mezi které nebude jen tak se dostat?

 • Duchovní slovo

  Víra Abrahámova

  Text k zamyšlení u příležitosti 19. neděle v mezidobí (Lk 12,32-48) | 7. srpna 2022

  Není čekání jako čekání. Jistě chápeme, že bude jiné čekání ve strachu, že přijde někdo, koho neradi vidíme. V příkladu evangelia je to zloděj. Nebo to může být nějaký despotický šéf apod. Úplně jiné čekání je na někoho, kdo je našemu srdci blízký. Ježíšova úvaha v Lukášově evangeliu to přímo neříká, ale vede nás k tomu, aby naše čekání bylo čekání služebníka, který ví, kdo je jeho Pán. A beze strachu žije plně pro něho.