• Duchovní slovo

  Světlo majáku

  Text k zamyšlení u příležitosti 33. neděle v mezidobí (Mk 13,24-32) | 14. listopadu 2021

  Když sledujeme zprávy o ekologii, ekonomice, energetice, epidemii a dalších záležitostech, které se dotýkají naší společnosti, možná si říkáme: „Jak tohle všechno dopadne?“ Odpovědí na všechny tyto e-hrozby nám může být dnešní úryvek evangelia. Jednoduše řečeno říká: Přijdou kritické chvíle, ale nakonec přijde Kristus a shromáždí všechny vyvolené ve svém království. K němu vzhlížejte, u něho hledejte naději.

 • Duchovní slovo

  Podívejte na tu chudou vdovu

  Text k zamyšlení u příležitosti 32. neděle v mezidobí (Mk 12,38-44) | 7. listopadu 2021

  Mnoho lidí využívá tzv. sociální sítě – Facebook nebo Instagram, aby mohli druhým ukázat, co je právě tam, kde se nacházejí, nejvíce zaujalo. A pokud člověk nešíří jen fotky sebe sama, a nabídne něco pro povzbuzení či poučení, mohou být i tato média obohacením. Nebo dokonce evangelizačním nástrojem.

 • Duchovní slovo

  Miluj Boha nade vše a bližního jako sám sebe

  Text k zamyšlení u příležitosti 31. neděle v mezidobí (Mk 12,28b-34) | 31. října 2021

  Miluj Boha nade vše a bližního jako sám sebe. Proč je láska tak důležitá? Protože až umřeme, budeme stát tváří tvář nekonečné věčné lásce. A budeme se s tím muset nějak vyrovnat. Jak jsme si vysvětlovali v pátek s dětmi, budeme jednou hodnoceni právě podle „lásky k Bohu“ a „lásky k bližnímu“. Milující zajásají, lidé s chladným či dokonce nenávistným srdcem budou prožívat bolest.

 • Duchovní slovo

  Bartimaiova cesta

  Text k zamyšlení u příležitosti 30. neděle v mezidobí (Mk 10,46-52) | 24. října 2021

  Příběh slepého Bartimaia je i příběhem každého z nás. I naši cestu životem nejednou zahalí temnota (hříchu, bolesti, zklamání, strachu) a my uvízneme někde na kraji cesty. A dnešní evangelijní událost nám říká: Kristus prochází dějinami a světem i kolem tebe. Volej k němu a otevře ti oči. Ukáže ti cestu. Jdi za jeho hlasem, setkávej se s ním a on ti dá sílu k následování. A následování Krista dá tvému životu zase smysl a radost.

 • Duchovní slovo

  Stojí to za to

  Text k zamyšlení u příležitosti 28. neděle v mezidobí (Mk 10,17-30) | 10. října 2021

  Dnešní evangelium není o odevzdání majetku, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je školou, jak dozrát od sobeckého postoje „já chci mít bohatství a dary“ ke zralému postoji „já chci být pro druhé obohacením a darem.“ S dětmi jsme si již princip vysvětlili pomocí pohádky. Že to je Bůh, kdo nás činí skutečně bohatými. Ale začněme od začátku.

 • Duchovní slovo

  Pokušení a hřích

  Text k zamyšlení u příležitosti 26. neděle v mezidobí (Mk 9,38-43.45.47-48) | 26. září 2021

  V pátek jsme si s dětmi vysvětlovali, jak je důležité, když nás v případě hrozícího nebezpečí informují nejrůznější varovné cedulky. Ať už jde o staveniště, chemickou laboratoř nebo třeba nebezpečná zvířata v zoologické zahradě. Nepřibližujte se, nedotýkejte se, buďte opatrní. Každý rozumný člověk ví, že zde daná informace tam není pro nic za nic.

 • Duchovní slovo

  Ale oni mlčeli

  Text k zamyšlení u příležitosti 25. neděle v mezidobí (Mk 9,30-37) | 19. září 2021

  Znáte ty situace, když si děti někde hrají a najednou je tam naprosté ticho. Dá se předpokládat, že kují pikle. Nebo se lidé baví, přijdete mezi ně, a hovor náhle utichne. Téma hovoru asi nebylo k dobru věci. Konečně i Adam s Evou v biblickém příběhu se jdou před Bohem schovat. Mají strach.