• Duchovní slovo

  Trojjediný Bůh

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Nejsvětější Trojice (Mt 28,16-20) | 30. května 2021

  Když dosáhne sportovec nebo umělec nějakého úspěchu a přebírá za to ocenění, obvykle děkuje svým rodičům, trenérům a různým přátelům, kteří mu pomáhali. Říká, že to je zásluha všech. Liturgie je v tom podobná. V posledních týdnech jsme oslavili zmrtvýchvstání a nanebevstoupení Krista, seslání Ducha Svatého a dnes přichází slavnost Nejsvětější Trojice, která říká, že je to všechno společné dílo. Vítězství Syna i zázračné působení Ducha Svatého je dílem Trojjediného Boha.

 • Duchovní slovo

  Umělec – Duch Svatý

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Seslání Ducha Svatého (Jan 20,19-23) | 23. května 2021

  Je na světě řada kostelů, které ve své historii pojaly hned několik slohů. A nemusíme chodit daleko, takovým příkladem je například kostel v mé bývalé farnosti nebo ve Zdounkách, kde bydleli mí prarodiče. Tyto kostely nejen že mají hlavní loď postavenou kolmo k té původní, ale podepsaly se na nich čtyři stavební slohy. V takovém kostele je pak velmi náročné všechno dohromady sladit a sjednotit, aby byl krásný a dobře sloužil svému účelu. V případě těchto kostelů to bylo mistrovské dílo malíře Jano Köhlera a jeho školy (známe určitě jeho mozaiky na Svatém Hostýně).

 • Duchovní slovo

  Kontakt

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Nanebevstoupení Páně (Mk 16,15-20) | 16. května 2021

  To, že Ježíš vstoupil na nebesa, neznamená, že by se vzdálil od nás. Právě naopak. Tím, že není vázán k přebývání na (nějakém) jednom konkrétním místě na zemi, může být nablízku všem lidem na světě. Děje se tak díky působení Ducha Svatého. Díky němu jsme skrze Krista spojeni s Otcem.

 • Duchovní slovo

  Nazval jsem vás přáteli

  Text k zamyšlení u příležitosti 6. neděle velikonoční (Jan 15,9-17) | 9. května 2021

  „Nazval jsem vás přáteli.“ To je nejen věta z dnešního evangelia, ale také biskupské heslo Mons. Josefa Hrdličky. Ten k němu v roce 2012 v rozhovoru pro Katolický týdeník řekl: „Slova Vos dixi amicos řekl náš Pán apoštolům ve večeřadle krátce před svým utrpením. Také řekl, že nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Už od mládí to byla věta mého srdce a po jmenování biskupem jsem ani dlouho neváhal s volbou svého hesla. Přátelství je hodnota ‚na život a na smrt‘. Ježíš ji nejen vyslovil, ale hned druhý den na kříži protrpěl až do dna.

 • Duchovní slovo

  Kmen, ratolesti a ovoce

  Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle velikonoční (Jan 15,1-8) | 2. května 2021

  Z dnešního evangelijního úryvku bych vyzdvihl dvě myšlenky. Ta první říká, že Bůh je vinař, který chce, aby náš život přinášel dobré plody. A ta druhá říká, že se to může podařit, pokud budeme pevně spojeni s Kristem. Z to ho vyvstávají dvě otázky: „Jaké plody má náš život přinášet?“„Jak dosáhnout pevného spojení s Kristem?“

 • Duchovní slovo

  Služba kněze

  Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle velikonoční (Jan 10,11-18) | 25. dubna 2021

  Prvotní myšlenka dnešní neděle je skutečnost, že se Ježíš připodobňuje k dobrému pastýři. Na jeho vlastnostech a jednání nám ukazuje svou péči o nás. To jsme si také vysvětlili v pátek s dětmi. Hned v závěsu se nabízí inspirace pro všechny pomocníky Dobrého pastýře, pro všechny, kdo jej následují v jeho službě, tedy pro kněze (biskupy) a zasvěcené osoby. A právě o kněžství bych dnes rád hovořil.

 • Duchovní slovo

  Svatost a radost

  Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle velikonoční (Lk 24,35-48) | 18. dubna 2021

  Svatý otec vydal před třemi lety apoštolskou exhortaci s názvem Gaudete et exsultate (Radujte se a jásejte). Vybízí nás v ní, abychom byli „svatými a radostnými svědky Ježíšova vítězství na hříchem a smrtí.“

  Ve věci svatosti připomíná, že ke svatosti jsou povoláni členové každého životního stavu, tedy kněží, řeholníci i laici. Píše, že světec není ten, kdo nikdy nezhřešil, ale ten, kdo hřích poznal, přiznal, litoval a prosil Boha o odpuštění.

 • Duchovní slovo

  Rahamim

  Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle velikonoční (Jan 20,19-31) | 11. dubna 2021

  Během velikonočního oktávu navštívil klášterní kostel budhistický mnich. Usadil se a chtěl meditovat. Najednou se lidé začali modlit korunku k Božímu milosrdenství. Mnich chvíli poslouchal, jak pořád dokola opakují: „Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu.“ Pak vstal, vyšel ven a hledal opata. Když ho k němu přivedli, zeptal se ho: „Jak můžete sloužit Bohu, kterého je potřeba tak zdlouhavě prosit o milosrdenství?“ Opat se zamyslel a začal vyprávět: