Modlitby,  Myšlenky

Modlitby sv. Ignáce

Věčné Slovo, Jednorozený Synu Boží, nauč nás pravé velkomyslnosti.
Nauč nás Tobě sloužit, jak toho právem zasluhuješ.
Ať dáváme a nepočítáme, ať bojujeme a nedbáme ran,
ať pracujeme a nehledáme odpočinek, ať se obětujeme a nečekáme jinou odměnu,
kromě vědomí, že jsme splnili Tvou vůli. Amen.

Přijmi, Pane, všechnu mou svobodu.
Přijmi mou paměť, můj rozum a všechnu mou vůli.
Všechno, co mám a co mi patří, mám od Tebe:
všechno Ti to odevzdávám, nalož s tím podle své vůle.
Jenom o lásku k Tobě Tě prosím a o Tvou milost, to mi stačí, nic jiného už nežádám.

Duše Kristova, posvěť mě. Tělo Kristovo, zachraň mě.
Krvi Kristova, opoj mě. Vodo z boku Kristova, obmyj mě.
Utrpení Kristovo, posilni mě. Dobrý Ježíši, vyslyš mě.
Ve svých ranách ukryj mě. Nedopusť, abych se odloučil od Tebe.
Před zlým nepřítelem ochraň mě. V hodině mé smrti zavolej mě.
A dej, ať přijdu k Tobě, abych Tě s Tvými svatými chválil na věky. Amen.

1960 Total Views 3 Views Today

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *