Myšlenky

Mše svatá

Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.

Jan 6,56

Vlastní bohoslužbou křesťanů je láska.

J. Ratzinger

Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.

Římanům 12,1

1185 Total Views 1 Views Today

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *