• Duchovní slovo

  Skuteční učedníci

  Text k zamyšlení u příležitosti 12. neděle v mezidobí (Mk 4,35-41) | 20. června 2021

  Na úvod si položme otázku: „Kdy se z rybářů stávají skuteční, oddaní učedníci?“ Můžeme si odpovědět: „Když se v bouřích světa setkají s Kristovou mocí.“ Dnešní evangelium nám jednu takovou situaci přináší.

 • Duchovní slovo

  Růst víry

  Text k zamyšlení u příležitosti 11. neděle v mezidobí (Mk 4,26-34) | 13. června 2021

  Jedním z důležitých úkolů církve od samotného počátku je hlásání evangelia, evangelizace. I v těchto dnech se v rámci naší arcidiecéze zamýšlíme nad tzv. pastoračním plánem, tedy nad tím, jak šířit Boží království. Hlásání evangelia je sice jeden z nejdůležitějších úkolů každého kněze, ale zároveň je to součást životního stylu každého pokřtěného.

 • Duchovní slovo

  Královsky obdarovaní

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Těla a Krve Páně (Mk 14,12-16.22-26) | 6. června 2021

  Jedním z úkolů, které mají připravit bohoslovce na pastoraci, je třítýdenní péče o staré a nemocné. A jeden bohoslovec dostal v rámci této praxe na starost kněze. Když se ho po návratu z tohoto domova rektor ptal, co ho při této práci nejvíc obohatilo, tak odpověděl: „Měl jsem na starost kněze, který sloužíval mši svatou na lůžku. A když se na ni chystal, chtěl, abych ho pokaždé oholil a čistě oblékl. Ptal jsem se ho, proč ho mám holit a oblékat, když ho stejně nikdo nevidí.

 • Duchovní slovo

  Trojjediný Bůh

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Nejsvětější Trojice (Mt 28,16-20) | 30. května 2021

  Když dosáhne sportovec nebo umělec nějakého úspěchu a přebírá za to ocenění, obvykle děkuje svým rodičům, trenérům a různým přátelům, kteří mu pomáhali. Říká, že to je zásluha všech. Liturgie je v tom podobná. V posledních týdnech jsme oslavili zmrtvýchvstání a nanebevstoupení Krista, seslání Ducha Svatého a dnes přichází slavnost Nejsvětější Trojice, která říká, že je to všechno společné dílo. Vítězství Syna i zázračné působení Ducha Svatého je dílem Trojjediného Boha.

 • Duchovní slovo

  Umělec – Duch Svatý

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Seslání Ducha Svatého (Jan 20,19-23) | 23. května 2021

  Je na světě řada kostelů, které ve své historii pojaly hned několik slohů. A nemusíme chodit daleko, takovým příkladem je například kostel v mé bývalé farnosti nebo ve Zdounkách, kde bydleli mí prarodiče. Tyto kostely nejen že mají hlavní loď postavenou kolmo k té původní, ale podepsaly se na nich čtyři stavební slohy. V takovém kostele je pak velmi náročné všechno dohromady sladit a sjednotit, aby byl krásný a dobře sloužil svému účelu. V případě těchto kostelů to bylo mistrovské dílo malíře Jano Köhlera a jeho školy (známe určitě jeho mozaiky na Svatém Hostýně).

 • Duchovní slovo

  Kontakt

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Nanebevstoupení Páně (Mk 16,15-20) | 16. května 2021

  To, že Ježíš vstoupil na nebesa, neznamená, že by se vzdálil od nás. Právě naopak. Tím, že není vázán k přebývání na (nějakém) jednom konkrétním místě na zemi, může být nablízku všem lidem na světě. Děje se tak díky působení Ducha Svatého. Díky němu jsme skrze Krista spojeni s Otcem.

 • Duchovní slovo

  Nazval jsem vás přáteli

  Text k zamyšlení u příležitosti 6. neděle velikonoční (Jan 15,9-17) | 9. května 2021

  „Nazval jsem vás přáteli.“ To je nejen věta z dnešního evangelia, ale také biskupské heslo Mons. Josefa Hrdličky. Ten k němu v roce 2012 v rozhovoru pro Katolický týdeník řekl: „Slova Vos dixi amicos řekl náš Pán apoštolům ve večeřadle krátce před svým utrpením. Také řekl, že nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Už od mládí to byla věta mého srdce a po jmenování biskupem jsem ani dlouho neváhal s volbou svého hesla. Přátelství je hodnota ‚na život a na smrt‘. Ježíš ji nejen vyslovil, ale hned druhý den na kříži protrpěl až do dna.

 • Duchovní slovo

  Kmen, ratolesti a ovoce

  Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle velikonoční (Jan 15,1-8) | 2. května 2021

  Z dnešního evangelijního úryvku bych vyzdvihl dvě myšlenky. Ta první říká, že Bůh je vinař, který chce, aby náš život přinášel dobré plody. A ta druhá říká, že se to může podařit, pokud budeme pevně spojeni s Kristem. Z to ho vyvstávají dvě otázky: „Jaké plody má náš život přinášet?“„Jak dosáhnout pevného spojení s Kristem?“