• Duchovní slovo

  Řeka Ducha Svatého

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Seslání Ducha Svatého, slavnosti prvního svatého přijímání (Jan 20,19-23) | 5. června 2022

  Milá děvčata, milí chlapci, drazí rodiče, bratři a sestry!

  Když jsme s našimi prvokomunikanty kontrolovali znalosti, nešlo o to zjistit, že již dokonale chápou, oč ve svátosti smíření a eucharistie jde. Ale to, že se chtějí vydat na cestu. Na cestu, při které jim budou tyto Boží dary oporou. Dokonalé chápání těchto svátostí nemáme ani my dospělí. Jsme ale stále v Ježíšově škole a naše chápání roste tím, že se necháváme obdarovávat. Povědomí o daru získáváme tím, že ho s touhou a vděčností přijímáme.

 • Duchovní slovo

  Odešel, aby s námi zůstal

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Nanebevstoupení Páně (Lk 24,46-53) | 29. května 2022

  Základní touhy člověka jsou touha po životě, lásce a spravedlnosti. Právě touha po životě, která je do nás Stvořitelem vložena, vedla pohanské národy či ateisty k úsilí zakonzervovat své pozemské bytí. Třeba formou pyramid či mausoleí.

 • Duchovní slovo

  Milostný dopis

  Text k zamyšlení u příležitosti 6. neděle velikonoční (Jan 14,23-29) | 22. května 2022

  „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo.“

  Žijeme ve světě, který Ježíšovým slovům přestal věnovat pozornost. Boží slovo není pro většinu lidí důležité. Skoro to vypadá, že čím víc je na světě Biblí, tím méně je lidé čtou. A čím míň se Boží slovo čte, tím míň se zachovává. I proto je svět, jaký je.

 • Duchovní slovo

  Milujte se navzájem

  Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle velikonoční (Jan 13,31-33a.34-35) | 15. května 2022

  Tématem dnešní neděle je vzájemná láska. „Milujte se navzájem.“ Je to odkaz, který zazní v závěru Poslední večeře. Je to krásná výzva, která je však často nad naše síly.

 • Duchovní slovo

  Pastor bonus

  Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle velikonoční (Jan 10,27-30) | 8. května 2022

  Začněme bačovskou anekdotou. Při procházce po horách pozoroval jeden turista baču, jak si lebedí ve stínu staré, polátané salaše. Nedalo mu to a řekl mu: „Bačo, kdybys víc pracoval a líp obchodoval, mohl bys mít pořádný dům, auto, a jednou za rok jezdit na dovolenou k moři.“ „A co bych u toho moře dělal?“ ptal se bača. „No přece odpočíval, pojídal a popíjel,“ odpověděl turista. Na to bača jen zakroutil hlavou: „Proč bych měl odpočívat jednou za rok někde daleko u moře, když mohu každý den odpočívat, pojídat a popíjet tady, doma!“

 • Duchovní slovo

  Trojí vyznání

  Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle velikonoční (Jan 21,1-19) | 1. května 2022

  V jedné farnosti se ptal kněz farníků, jaká kázání by si přáli. Starší říkali: pro poučení, mladší pro pobavení a střední generace prosila o povzbuzení. Dnešní evangelijní úryvek v sobě skrývá vše: poučení, jemné pobavení i velké povzbuzení.

 • Duchovní slovo

  Víra ve vzkříšení

  Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle velikonoční (Jan 20,19-31) | 24. dubna 2022

  Někdy se na sportovním utkání podaří nečekaný obrat. A kamera si vybere fanouška, který je tím obratem nejvíce překvapen, a ukáže detail jeho nevěřícného výrazu všem lidem. Něco podobného se děje v dnešním evangeliu. Evangelista nám zoomuje na Tomáše. Ten sleduje naprosto nečekaný obrat, který nastal v zápase mezi lidmi a smrtí. Poprvé v dějinách se stalo, že někdo porazil smrt. A Tomáš tomu nemůže uvěřit. To, po čem nesmírně toužil, se stává skutečností tak úžasnou, že se nechce zklamat. Proto vyslovuje troufalou prosbu. Chce se toho zázraku dotknout. Nám tak prokazuje zvláštní službu. Protože i my se můžeme dotknout vzkříšeného Ježíše spolu s ním. Kdykoliv čteme tento příběh, můžeme s ním prožít úžasné vítězství života. A to bylo, je a bude v každé době velmi důležité.