• Duchovní slovo

  Cesta

  Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle adventní (Mk 1,1-8) | 6. prosince 2020

  Postavit cestu stojí velikou námahu, ale ta se časem vyplatí. Díky cestám máme k sobě blíž, dostaneme se k sobě rychleji. Postavit cestu znamená udělat viditelný zásah do krajiny. Po dobrých cestách pak může kráčet mnoho generací. A to, co platí o silnicích světa, platí i v duchovním životě.

 • Duchovní slovo

  Bděte!

  Text k zamyšlení u příležitosti 1. neděle adventní (Mk 13,33-37) | 29. listopadu 2020

  Každý křesťan by měl být bdělým člověkem. Neznamená to, že bychom neměli spát, jde o to, že bychom měli být vnímaví k vnuknutím, která přichází od Boha. K radám, které nám Pán uděluje, aby nás ochraňoval, když nás vede po cestě spásy. Bdělost je vlastně schopnost přijatá jako dar, abychom celou svou bytostí byli nasměrováni k Bohu.

 • Duchovní slovo

  Oddělí ovce od kozlů

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Ježíše Krista Krále (Mt 25,31-46) | 22. listopadu 2020

  Pastýř, který odděluje ovce a kozly, to je obraz, kterým k nám Ježíš promlouvá. Symbolika tohoto obrazu vypovídá o tom, že na konci časů bude zřejmé, jak se kdo rozhodl, pro koho. Během života se těžko pozná, co je v člověku, jaké jsou jeho motivy a hnutí. Nyní ani my sami nevíme, nedokážeme objektivně posoudit správnost svého jednání, ale usilujeme o to. Snažíme se vidět svůj život Božíma očima. Při zmíněném posledním soudu však bude jasno.

 • Duchovní slovo

  Není hřivna jako hřivna

  Text k zamyšlení u příležitosti 33. neděle v mezidobí (Mt 25,14-30) | 15. listopadu 2020

  Nejprve se podívejme na hřivnu jako takovou. Co je to hřivna? S dětmi jsme si v pátek řekli, že hřivna, o které hovoří v podobenství Ježíš, byla nějakých téměř 40 kg stříbra. Z jedné hřivny se vyrazilo 6000 denárů. A denár byla denní mzda. Kdybychom počítali s tím, že dnes je denní čistá mzda 1000 Kč, měla by jedna hřivna v Ježíšově době hodnotu asi šest milionů korun. Nejde to tak úplně přepočítávat, ale je nám jasné, že šlo o slušné bohatství. Otázka, jak bychom naložili s šesti, dvanácti či třiceti miliony, je zajímavá, ale většina z nás ji asi hned tak řešit nebude.

 • Duchovní slovo

  Olej lásky k Bohu

  Text k zamyšlení u příležitosti 32. neděle v mezidobí (Mt 25,1-13) | 8. listopadu 2020

  Při jedné smuteční řeči zazněla slova: „Našemu zemřelému dohořela svíce života.“ Zatímco nevěřící takto vnímají smrt, my křesťané víme, že světlo života smrtí nezhasíná. A to je dobrá zpráva.

 • Duchovní slovo

  Atributy cesty ke svatosti

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Všech svatých (Mt 5,1-12a) | 1. listopadu 2020

  Dnes je slavnost Všech svatých. Když se podíváme na sochy a obrazy světců, spatříme, že každý z nich má nějaký svůj atribut. Věc či symbol, podle které ho poznáme. Někdo drží na znamení své vzdělanosti knihu, jiný má jako symbol zbožnosti růženec, u někoho sedí či leží bezvládná postava, aby se připomnělo, že vynikal péčí o nemocné. Tyto atributy u zobrazených světců nám ukazují, že každý člověk je originální a má svoji jedinečnou cestu životem, cestu směřující do ráje.

 • Duchovní slovo

  Miluj Boha nade vše a bližního jako sám sebe

  Text k zamyšlení u příležitosti 30. neděle v mezidobí (Mt 22,34-40) | 25. října 2020

  Miluj Boha nade vše a bližního jako sám sebe. Když by nás někdo zkoušel, co je ve víře nejdůležitější, určitě bychom obstáli, protože bychom řekli, že láska. Nicméně, brzy ztroskotáme, když přijde na to, jak tato nejdůležitější přikázání lásky naplňujeme. A můžeme namítat: „Copak mohu milovat někoho, kdo je zlý nebo mi jsou cizí jeho postoje?“

 • Duchovní slovo

  Svatební šaty

  Text k zamyšlení u příležitosti 28. neděle v mezidobí (Mt 22,1-14) | 11. října 2020

  Křtem jsme dostali milost – nezasloužený dar. Milost posvěcující je šat, který nás zdobí a chrání a který dostáváme jako nezasloužený dar od Boha. Je to naše výbava pro to, abychom se mohli účastnit života Božího království. Pečujme o ni. A když ji poškodíme nebo ztratíme hříchem, dovolme Bohu upřímnou lítostí a pokáním, aby nás znovu obdaroval. Nezapomeňme také na úkon kajícnosti ve mši svaté, který nás může a má očistit pro dokonalé slavení. Zároveň nepromarněme moc žádné mše svaté, která nás přetváří do krásných dcer a synů Božího království.