Všemohoucí Bože,
kdysi jsi připravil tělo i duši nejsvětější Panny Marie
za důstojný příbytek pro svého Syna.
Nyní jsi požehnal také mému tělu
a učinil jsi je nástrojem své tvůrčí síly.
Plna vděčné radosti se stavím úplně do Tvé služby.
Také dítě, které jsi mi dal, Ti zcela zasvěcuji.
Ochraňuj a opatruj tento klíčící život a dej,
ať toto dítě šťastně uzří světlo světa
a stane se ve svatém křtu dítětem Božím.
Chraň toto dítko v celém jeho pozemském životě,
ať kráčí věrně cestami Tvých přikázání
a kéž dosáhne věčného života v nebi.

Avšak, dobrotivý Bože, svěřil jsi tento klíčící život
mé ochraně a mé odpovědnosti.
Proto Tě prosím, dej mi zdraví těla i duše,
dej mi dobrotu srdce a čistou mysl,
abych svému dítěti nepředala nebezpečně špatné vlastnosti,
ale abych mu předala jen to dobré do jeho života.
Pomáhej mi, nebeská Matko, abych v těchto měsících
měla ve svém srdci mnoho čisté radosti
a abych směla tuto čistou radost šířit kolem sebe.
Z lásky k Bohu a z lásky ke svému dítěti
nechci propadnout malomyslnosti,
kdyby se mi snad v příštích dnech nebo ve chvíli porodu
stalo mé dítě příliš těžkým břemenem.
Kéž mi v této době, Matko Boží, dodají síly vzpomínky
na bolesti Tvoje a na utrpení Tvého Syna.
Také si vyprošuji požehnání na přímluvu svatého Josefa,
Tvého snoubence, pro sebe, pro svoje dítě i pro jeho otce.
Pod ochranou tohoto světce chceme vytvořit svatou rodinu
a chceme žít v pokoji Božím a ve svornosti.
Též Vás, svatí a milí andělé strážní,
prosím o ochranu a pomoc.
Veďte mne a mé dítě tímto životem tak,
abychom jej prožili podle vůle Boží;
buďte našimi přímluvci u Božího trůnu.

Požehnání všemohoucího Boha Otce i Syna i Ducha svatého
ať sestoupí na otce, mne a naše dítě. Amen.

715 Total Views 1 Views Today

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Myšlenka papeže Františka

Letos vyšlo – vyjde

Zajímavá alba z (převážně) křesťanské scény, která nás letos obšťastní:

Passion – Follow You Anywhere (Live)
(3.1.2019)

Switchfoot – Native Tongue
(18.1.2019)

Bethel Music – Victory (Live)
(25.1.2019)

Michael W. Smith – Awaken: The Surrounded Experience (Live)
(22.2.2019)

Steven Curtis Chapman – Deeper Roots: Where the Bluegrass Grows
(22.3.2019)

Martin Smith – Iron Lung
(10.5.2019)

Steven Curtis Chapman – A Great Adventure (Live)
(10.5.2019)

Hillsong United – People (Live)
(28.6.2019)

Gen Rosso – Life Tour (Live)
(1.7.2019)

Tenth Avenue North – No Shame
(2.8.2019)

Sanctus Real – Unstoppable God
(30.8.2019)

Brian Doerksen – Faithful One
(30.8.2019)

Planetshakers – Rain (6.9.2019)

Leeland – Better Word (Live)
(13.9.2019)

Jeremy Camp – The Sory’s Not Over
(již brzy)

Hillsong Worship – Awake
(již brzy)

Heslo otce Nika

Ani rána bez Pána!

Všechna hesla

Nejnovější komentáře

Návštěvy

Dnes

Jsme také na