Modlitby

Sbírka modliteb k nejrůznějším příležitostem.

Tento příspěvek tvoří vždy několik myšlenek na jednotlivé dny svatodušní novény. Celou novénu od otce arcibiskupa Jana Graubnera naleznete zde.

Devátý den – sobota

Biřmovaný je dospělým křesťanem, který se vědomě rozhodl pro Boha, dostal dar Ducha, a proto je spoluodpovědný za církev, za společenství, které spoluvytváří, za to, jak společenství žije, jak ho vidí druzí, jak předává víru.

V zájmu biřmovaného je, aby společnost žila v pokoji, spravedlnosti a pravdě. Má se snažit ovlivnit i struktury veřejného života, aby usnadňovaly život v duchu evangelia.

Celý příspěvek

Biblické citáty k jednotlivým zastavením – k zamyšlení.

Celý příspěvek

Pane Ježíši Kriste,
prosíme Tě za mladé lidi celého světa:
chraň je před hříchem
a daruj jim vytrvalost ve zkouškách. Celý příspěvek

Pane, děkuji, že smím doprovázet jedno dítě Boží na cestě k Tobě. Dej mi odvahu a sílu pomáhat mu svým životem a slovem, aby neztratilo milost přijatou skrze dar křtu (biřmování). Uchovej nás oba ve své lásce na všech cestách našeho života. Amen.

Vyznávám před tebou své hříchy. Svou zbabělost, nevděčnost, svou malověrnost.
Ty udržuješ můj život, ty dáváš smysl mé existenci tím, že mi ukazuješ lidi, kteří mne potřebují.
Často jsem vzdorovitě nebo lhostejně šel vlastní cestou.
Odpusť mi všechno, co jsem udělal proti tvé vůli a co se ve mně tvé vůli protiví.
Pomáhej mi svým Duchem, abych šel po tvých cestách. Amen.

Dej mi, prosím, humor, Pane, a milost, abych chápal vtip.
Ať mám radost ze života a umím druhé potěšit.

Tvé slovo mi někdy připadá jako zpráva z cizího světa,
jako slovo prázdné, které neslyším a nechápu,
kterému věřím, a které nekonám.
Dej mi svého Ducha, aby žádné slovo nezůstalo prázdné,
dej abych skrze tvé slovo poznával a miloval. Celý příspěvek

Pán můj a Bůh můj!
Věřím, že to, co se smyslům jeví jako chléb,
jako podoba plodu země a lidské práce, jsi ty, oslavený Ježíš Kristus.
Věřím, že jsi to ty, ve kterém je celý svět stvořen, kterým je vykoupen,
ve kterém má svůj cíl.
Celý příspěvek

Duchu svatý,
jmenujeme tě lidskými jmény,
abychom nemuseli o tobě úplně mlčet.
Ty jsi vzduch, který dýcháme,
dálka do které hledíme,
světlo, které osvěcuje lidi,
láska, s níž nás Bůh stvořil.
Celý příspěvek

Duchu stvořiteli, obnov mě,
Duchu lásky, dej mi věrnost,
Duchu pravdy, vzdal ode mě lež a pokrytectví,
Duchu moudrosti, doveď mě k pravému poznání,
Duchu síly, posilni mě,
Duchu světla, rozjasni mě,
Duchu, který všechno oživuješ a všemu dáváš pohyb,
Duchu pokoje, obnov svět.

Ty jsi cesta.
Dej, ať po této cestě alespoň vykročím.
Kam vede?
To žádné oko nevidělo a ucho neslyšelo.
Důležité je, abych se na cestu vydal.
Pak začnu tušit, jaké je v mém životě skryto tajemství.
Děkuji Ti, že patřím k putujícímu Božímu lidu.
Ty ho vedeš. Ty jsi má cesta.
Dej, ať stále jdu – po Tvé cestě.

Přicházím k tobě takový, jaký jsem.
Se všemi radostmi, se vším, čeho se bojím.
Osvoboď mě touto slavností a dej mi sílu.
Dej, ať se s tebou sjednotím a všude konám pokoj.

Myšlenka papeže Františka

Letos vyšlo – vyjde

Zajímavá alba z (převážně) křesťanské scény, která nás letos obšťastní:

Passion – Follow You Anywhere (Live)
(3.1.2019)

Switchfoot – Native Tongue
(18.1.2019)

Bethel Music – Victory (Live)
(25.1.2019)

Michael W. Smith – Awaken: The Surrounded Experience (Live)
(22.2.2019)

Steven Curtis Chapman – Deeper Roots: Where the Bluegrass Grows
(22.3.2019)

Martin Smith – Iron Lung
(10.5.2019)

Steven Curtis Chapman – A Great Adventure (Live)
(10.5.2019)

Hillsong United – People (Live)
(28.6.2019)

Gen Rosso – Life Tour (Live)
(1.7.2019)

Tenth Avenue North – No Shame
(2.8.2019)

Sanctus Real – Unstoppable God
(30.8.2019)

Brian Doerksen – Faithful One
(30.8.2019)

Planetshakers – Rain (6.9.2019)

Leeland – Better Word (Live)
(13.9.2019)

Jeremy Camp – The Sory’s Not Over
(již brzy)

Hillsong Worship – Awake
(již brzy)

Heslo otce Nika

Ani rána bez Pána!

Všechna hesla

Nejnovější komentáře

    Návštěvy

    Dnes

    Jsme také na