Tento příspěvek tvoří vždy několik myšlenek na jednotlivé dny svatodušní novény. Celou novénu od otce arcibiskupa Jana Graubnera naleznete zde.

Devátý den – sobota

Biřmovaný je dospělým křesťanem, který se vědomě rozhodl pro Boha, dostal dar Ducha, a proto je spoluodpovědný za církev, za společenství, které spoluvytváří, za to, jak společenství žije, jak ho vidí druzí, jak předává víru.

V zájmu biřmovaného je, aby společnost žila v pokoji, spravedlnosti a pravdě. Má se snažit ovlivnit i struktury veřejného života, aby usnadňovaly život v duchu evangelia.

Osmý den – pátek

Věrnost evangeliu může být těžká a přinášet starosti. Přesto se vyplatí, protože přispěje k řešení problémů.

Rozhodnout se nejednat podle sebe, ale nechat se vést Duchem Svatým, přinese plody.

Sedmý den – čtvrtek

Kdo se nechá vést Duchem Svatým, stává se jeho nástrojem. Bůh ho použije k budování svého království na zemi.

Vy všichni jste Boží děti skrze víru v Ježíše Krista, vy všichni pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista: už není Žid nebo Řek, už není otrok nebo člověk svobodný, už není muž nebo žena; všichni jste jeden v Kristu Ježíši (Gal 3,26-28).

Šestý den – středa

Duch Svatý nedává dary jako vyznamenání, ale k službě druhým, jen tehdy, jestli je jich třeba. Největší z darů je láska.

Chceme-li sklízet plody Ducha, musíme žít podle Ducha, a ne podle těla.

Pátý den – úterý

Nestačí nám znalosti, dobrá vůle a vlastní síly. Potřebujeme Ducha Svatého, otevřít se mu a nechat se jím vést.

Dar moudrosti neznamená, že všechno vím, ale že se ukážu jako moudrý, když budu jednat podle Božího slova. Dobrý rozum budu mít, pokud ho nechám očišťovat vírou. Budu si umět poradit při náročných rozhodováních, jestliže budu umět naslouchat Božímu hlasu ve svědomí. Jeho síla se ukáže, když se budu snažit jednat podle Ducha i v situacích, na které nemám dost sil. Skutečné umění není jen projevováním vlastních pocitů, ale tvůrčí činnost inspirovaná Duchem Svatým. Zbožný je ten, kdo žije z Boha, s Bohem a pro Boha.

Čtvrtý den – pondělí

Jak se sjednotit s Ježíšem? Odmítat ducha světa, naslouchat hlasu Ducha ve svém nitru, růst v postoji lásky, prosit o poznání Boží vůle, postit se.

Boží vedení přichází, když se ve vůli Boží pohybujeme, ne když sedíme v pochybnostech. Je jako kormidlo, které funguje pouze tehdy, když se loď pohybuje. Zvláštní vedení, které od Boha čekáme, nemůže nikdy přijít, pokud se nenaučíme Bohu natolik důvěřovat, abychom začali ve víře chodit. Máme chodit ve víře, nikoliv v jistotě (D. Bashan).

Třetí den – neděle

Bude-li v tobě Duch Svatý, nestaneš se sice bezchybným a nebudeš mít svou svatost, ale budeš mít jeho svatost.

Boha nelze pochopit, ale je možné se s ním setkat.

Písmo nečteme jen proto, abychom se dověděli, co se tam píše. Jako milostný dopis se čte opakovaně především kvůli tomu, co člověk při jeho četbě prožívá, tak pokud čtu Písmo jako Boží dopis adresovaný mně, můj vztah k Bohu se prohlubuje.

Druhý den – sobota

Duch Svatý je láska mezi Otcem a Synem. Žít v Duchu Svatém znamená žít v lásce a plnit vůli Boží.

Začnu-li já sám zaujímat postoj lásky, která hledá dobro druhého, bude ve mě Duch Svatý přebývat.

Láska je základním zákonem církve. Je nemyslitelné, abych oobelhal, okradl či zabil někoho, koho miluji.

První den – pátek

Přijmout biřmování znamená uzavřít s Bohem „smlouvu“.

Biřmování dává sílu bránit a šířit víru, schopnost a odvahu klást odpor zlu.

1101 Total Views 1 Views Today

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Myšlenka papeže Františka

Letos vyšlo – vyjde

Zajímavá alba z (převážně) křesťanské scény, která nás letos obšťastní:

Passion – Follow You Anywhere (Live)
(3.1.2019)

Switchfoot – Native Tongue
(18.1.2019)

Bethel Music – Victory (Live)
(25.1.2019)

Michael W. Smith – Awaken: The Surrounded Experience (Live)
(22.2.2019)

Steven Curtis Chapman – Deeper Roots: Where the Bluegrass Grows
(22.3.2019)

Martin Smith – Iron Lung
(10.5.2019)

Steven Curtis Chapman – A Great Adventure (Live)
(10.5.2019)

Hillsong United – People (Live)
(28.6.2019)

Gen Rosso – Life Tour (Live)
(1.7.2019)

Tenth Avenue North – No Shame
(2.8.2019)

Sanctus Real – Unstoppable God
(30.8.2019)

Brian Doerksen – Faithful One
(30.8.2019)

Planetshakers – Rain (6.9.2019)

Leeland – Better Word (Live)
(13.9.2019)

Jeremy Camp – The Sory’s Not Over
(již brzy)

Hillsong Worship – Awake
(již brzy)

Heslo otce Nika

Ani rána bez Pána!

Všechna hesla

Nejnovější komentáře

    Návštěvy

    Dnes

    Jsme také na