Modlitby,  Myšlenky

Modlitba za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu II.

Ježíši, Synu Boží,
v němž přebývá plnost božství,
Ty voláš všechny pokřtěné, aby „zajeli na hlubinu“
a šli cestou svatosti.
Vyvolej v srdcích mladých lidí touhu
být v dnešním světě svědky moci tvé lásky.
Naplň je svým Duchem odvahy a rozvážnosti,
aby byli schopni odhalit plnou pravdu
o sobě a o svém povolání.

Náš Spasiteli,
poslaný Otcem zjevit nám milosrdnou lásku,
dej své církvi dar
mladých lidí připravených zajet na hlubinu,
aby byli mezi bratry projevem
tvé přítomnosti, která obnovuje a zachraňuje.

Svatá Panno Maria, Matko Spasitelova,
spolehlivá průvodkyně na cestě k Bohu a k bližnímu,
Ty, která jsi uchovávala jeho slova v srdci,
podpírej svou mateřskou přímluvou
rodiny a církevní společenství,
aby pomáhaly mladým a dospívajícím lidem
odpovědět velkomyslně na Pánovo volání.
Amen.

Jan Pavel II.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *