• Myšlenky

  Důvěra

  Žalm 5

  Pro předního zpěváka ke hře na flétnu. Žalm Davidův.
  Hospodine, přej sluchu mým slovům, měj porozumění pro mou zneklidněnou mysl.
  Pozornost mi věnuj, když o pomoc volám, můj Králi, můj Bože,
  vždyť se modlím k tobě!