• Myšlenky

  Kříž

  Znamením kříže začínáme a končíme den a všechny modlitby. Dělej ho pomalu, velkým pohybem od čela na prsa, od jednoho ramene k druhému. Je to znamení vesmíru a znamení vykoupení. Na kříži náš Pán vykoupil všechny lidi. Křížem posvěcuje člověka až do posledního vlákna naší bytosti. Proto to znamení děláme před modlitbou, aby do nás vneslo řád a zapálilo nás, sebralo v Bohu naše myšlenky, srdce a víru. Po modlitbě, aby v nás zůstalo, co nám Bůh daroval.

  Romano Guardini

 • Modlitby,  Myšlenky

  Tys neušetřil svého Syna

  Tys neušetřil svého Syna,
  musel trpět, a tak vejít do tvé radosti.
  Po této cestě ho mám následovat i já.
  Sešli svého Ducha, abych se v utrpení nestal bojácný a netrpělivý,
  ale v naději v tebe a ve víře v tvé osvobození,
  abych přišel skrze bolesti a trápení k životu.