• Myšlenky

    Církev

    Žádný člověk nežije sám, žádný člověk nevěří sám. Bůh k nám promlouvá své slovo a tím, že je říká, volá nás dohromady, vytváří svou obec, svůj lid, svou církev. Po Ježíšově odchodu je církev znamením jeho přítomnosti ve světě.

    Basilios ze Seleukie, Homilie k novokřtěncům