• Myšlenky

  Anděl strážný

  Tvůj anděl strážný k tobě přišel z věčnosti, když ses znovuzrodil jako Boží dítě. Kráčí s tebou životem a jednou s tebou předstoupí před Boží soud. Nepředstavuj si ho jako nějakou nasládlou bytost, jak se dá občas vidět na některých obrazech.

 • Modlitby,  Myšlenky,  Zajímavosti

  Myšlenky ze svatodušní novény

  Tento příspěvek tvoří vždy několik myšlenek na jednotlivé dny svatodušní novény. Celou novénu od otce arcibiskupa Jana Graubnera naleznete zde.

  Devátý den – sobota

  Biřmovaný je dospělým křesťanem, který se vědomě rozhodl pro Boha, dostal dar Ducha, a proto je spoluodpovědný za církev, za společenství, které spoluvytváří, za to, jak společenství žije, jak ho vidí druzí, jak předává víru.

  V zájmu biřmovaného je, aby společnost žila v pokoji, spravedlnosti a pravdě. Má se snažit ovlivnit i struktury veřejného života, aby usnadňovaly život v duchu evangelia.

 • Myšlenky

  Kříž

  Znamením kříže začínáme a končíme den a všechny modlitby. Dělej ho pomalu, velkým pohybem od čela na prsa, od jednoho ramene k druhému. Je to znamení vesmíru a znamení vykoupení. Na kříži náš Pán vykoupil všechny lidi. Křížem posvěcuje člověka až do posledního vlákna naší bytosti. Proto to znamení děláme před modlitbou, aby do nás vneslo řád a zapálilo nás, sebralo v Bohu naše myšlenky, srdce a víru. Po modlitbě, aby v nás zůstalo, co nám Bůh daroval.

  Romano Guardini

 • Modlitby,  Myšlenky

  Modlitba kmotra

  Pane, děkuji, že smím doprovázet jedno dítě Boží na cestě k Tobě. Dej mi odvahu a sílu pomáhat mu svým životem a slovem, aby neztratilo milost přijatou skrze dar křtu (biřmování). Uchovej nás oba ve své lásce na všech cestách našeho života. Amen.

 • Myšlenky

  Ježíš

  Klidně ho srovnávej s jinými významnými osobnostmi,
  se Sokratem, s Gándhím, s velkými revolucionáři.
  On to snese.
  Lepší ovšem bude, když ho srovnáš se sebou.

  D. Sölleová

 • Modlitby,  Myšlenky

  Vyznávám před tebou své hříchy

  Vyznávám před tebou své hříchy. Svou zbabělost, nevděčnost, svou malověrnost.
  Ty udržuješ můj život, ty dáváš smysl mé existenci tím, že mi ukazuješ lidi, kteří mne potřebují.
  Často jsem vzdorovitě nebo lhostejně šel vlastní cestou.
  Odpusť mi všechno, co jsem udělal proti tvé vůli a co se ve mně tvé vůli protiví.
  Pomáhej mi svým Duchem, abych šel po tvých cestách. Amen.