Archiv štítku: Cesta

Cesta

Cesta Hospodinova je záštitou bezúhonnému, kdežto zkázou pro ty, kdo páchají ničemnosti.

Přísloví 10,29 

Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne …“

Jan 14,6

Ty jsi cesta

Ty jsi cesta.
Dej, ať po této cestě alespoň vykročím.
Kam vede?
To žádné oko nevidělo a ucho neslyšelo.
Důležité je, abych se na cestu vydal.
Pak začnu tušit, jaké je v mém životě skryto tajemství.
Děkuji Ti, že patřím k putujícímu Božímu lidu.
Ty ho vedeš. Ty jsi má cesta.
Dej, ať stále jdu – po Tvé cestě.