• Myšlenky

  Cesta

  Cesta Hospodinova je záštitou bezúhonnému, kdežto zkázou pro ty, kdo páchají ničemnosti.

  Přísloví 10,29 

  Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne …“

  Jan 14,6

 • Modlitby,  Myšlenky

  Ty jsi cesta

  Ty jsi cesta.
  Dej, ať po této cestě alespoň vykročím.
  Kam vede?
  To žádné oko nevidělo a ucho neslyšelo.
  Důležité je, abych se na cestu vydal.
  Pak začnu tušit, jaké je v mém životě skryto tajemství.
  Děkuji Ti, že patřím k putujícímu Božímu lidu.
  Ty ho vedeš. Ty jsi má cesta.
  Dej, ať stále jdu – po Tvé cestě.