Archiv štítku: Evangelium

Evangelium

Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já.

Jan 13,15

Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej …“

Marek 8,34-35