• Modlitby,  Myšlenky

  Vyznávám před tebou své hříchy

  Vyznávám před tebou své hříchy. Svou zbabělost, nevděčnost, svou malověrnost.
  Ty udržuješ můj život, ty dáváš smysl mé existenci tím, že mi ukazuješ lidi, kteří mne potřebují.
  Často jsem vzdorovitě nebo lhostejně šel vlastní cestou.
  Odpusť mi všechno, co jsem udělal proti tvé vůli a co se ve mně tvé vůli protiví.
  Pomáhej mi svým Duchem, abych šel po tvých cestách. Amen.

 • Myšlenky

  Žalm kajícníka

  Žalm 51

  Pro předního zpěváka. Žalm Davidův,
  když k němu přišel prorok Nátan, protože vešel k Bat-šebě.
  Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje,
  pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti,
  moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu!