• Modlitby,  Myšlenky

  Ať jsem člověkem pro druhé

  Dej, ať se stanu člověkem pro druhé,
  ať miluji druhého člověka, jsem s ním, když u něj nechce být nikdo.
  Ať mám pro něho čas, když všichni spěchají kolem,
  ať o něho dbám i přes jeho lhostejnost.
  Ať ho vnitřně přijímám přes jeho nepochopitelnost,
  ať v hrůze světa dokážu vytvořit kus bezpečí.
  Být člověkem pro druhé je těžké, pomoz mi, abych to dokázal.

 • Myšlenky

  Bližní

  Jistě je naší povinností, abychom na sebe brali úlohu milosrdného Samaritána pro všechny, kteří zůstali ležet u cesty. Ale to je jen začátek. Jednoho dne musíme pochopit, že musí být změněna celá cesta do Jericha, aby muži a ženy nebyli neustále přepadávání a olupováni.

  Martin Luther King