• Myšlenky

  Žalm poníženého

  Žalm 10

  Hospodine, proč jen stojíš v dáli, v dobách soužení se skrýváš?
  Ponížený je pro zpupnost svévolníka v jednom ohni.
  Ať se zapletou v těch piklech, které vymýšlejí!
  Když svévolník chválí, pak jen pro své choutky,
  když chamtivec dobrořečí, znevažuje Hospodina.

 • Myšlenky

  Chudoba

  Lepší je chudák žijící bezúhonně než falešník a k tomu hlupák.

  Přísloví 19,1 

  Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží. Blaze vám, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni.

  Lukáš 6,20-21