• Modlitby

  Modlitba po svatém přijímání

  Velmi hezká modlitba z Didaché, kterou lze použít po svatém přijímání.

  „Děkujeme ti, svatý Otče, za tvé svaté jméno, které jsi dal do našich srdcí, i za poznání, víru a nesmrtelnost, kterou jsi nám zjevil skrze svého Syna Ježíše; Tobě budiž sláva věčná. Ty, Vládce všemohoucí, jenž jsi všechno stvořil kvůli svému jménu, dal jsi k obživě lidem pokrm i nápoj, aby ti děkovali, nám pak daruj duchovní pokrm i nápoj i věčný život skrze svého Syna.

 • Myšlenky

  Mše svatá

  Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.

  Jan 6,56

  Vlastní bohoslužbou křesťanů je láska.

  J. Ratzinger

  Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.

  Římanům 12,1