• Duchovní slovo

  Šťastní

  Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle v mezidobí (Mt 5,1-12a) | 29. ledna 2023

  V pátek při mši svaté pro děti jsem se ptal dětí, kdy může být člověk šťastný. A dostal jsem řadu odpovědí. Ale vzpomínám na situaci, kde mi už starší děti nedokázaly dát odpověď. Možná opravdu nevnímaly nic, co by jim mohlo přinést štěstí… Přitom štěstí je jedna ze základních tužeb člověka. Tedy hned vedle touhy po lásce, po životě, po spravedlnosti je touha po štěstí jednou ze základních hodnot vložených do nitra člověka. A když nás Bůh takto stvořil, má určitě v plánu tyto touhy bezezbytku naplnit.

 • Duchovní slovo

  Boží slovo

  Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle v mezidobí, neděle Božího slova (Mt 4,12-23) | 22. ledna 2023

  Ve slavném muzikálu Jesus Christ Superstar klade Jidáš Ježíšovi, potažmo samotnému Bohu, otázku, proč si k šíření své radostné zvěsti nevybral lepší dobu. Proč nezvolil tu naši, dobu rádia, novin a televize? I když jsou současná média mocná, a my je ke hlásání evangelia máme používat a požíváme, Bůh dobře ví, proč vstoupil do dějin právě v dané době.

 • Duchovní slovo

  Benediktova duchovní závěť

  Text k zamyšlení u příležitosti svátku Křtu Páně (Mt 3,13-17) | 8. ledna 2023

  Ve čtvrtek jsme se rozloučili s emeritním papežem Benediktem XVI. V evangeliu jsme slyšeli, jak se Jan Křtitel ve své skromnosti zdráhá pokřtít Ježíše. A veliká skromnost, pokora před Bohem, je vlastnost, která zdobila i život Benedikta XVI. V jeho životě platila i slova prvního čtení: „Nebude křičet, hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo.“ Podobně jako Jan Křtitel ukazoval i Benedikt svým slovem a jednáním na Krista a pomáhal nám ho lépe poznat, lépe s ním žít. Jeho duchovní závěť je krásným svědectvím o jeho duchovním životě, a tak bych rád její část pro naši inspiraci přečetl.

 • Duchovní slovo

  Bůh těší a zachraňuje

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Narození Páně (Jan 1,1-18) | 25. prosince 2022

  Vánoce jsou svátky, na které se nejvíce těší děti. A my si z nich můžeme a máme vzít příklad. Pro každého člověka mají být Vánoce potěšením. Ale zatímco děti se těší většinou z dárků, které se objevují pod stromečkem, my se máme těšit z daru, který nám byl dán v betlémských jeslích. Z daru od samotného Boha. Z Ježíše Krista.

 • Duchovní slovo

  Spolupráce s člověkem

  Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle adventní (Mt 1,18-24) | 18. prosince 2022

  Po Janu Křtiteli, ve druhé části doby adventní, se díváme na Josefa a Marii. První, co vidíme, je, že Bůh spolupracuje s člověkem. Vstupuje do jeho představ a plánů a nabízí svůj pohled. Dělá to velmi originálním způsobem. Do Josefových plánů přichází skrze sen.