• Duchovní slovo

  Mše svatá – Úvod a Vstupní obřady

  Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle postní (Lk 9,28b-36) | 13. března 2022 | videozáznam

  1. Mše svatá – Mše svatá – Úvod a Vstupní obřady | videozáznam
  2. Mše svatá – Bohoslužba slova | videozáznam
  3. Mše svatá – Bohoslužba oběti | videozáznam
  4. Mše svatá – Závěrečné obřady | videozáznam

  Na horu Proměnění jezdí taxíky. A jejich řidiči v úzkých serpentinách soutěží, kdo tam zvládne přijet rychleji. Pro ně je to zpestření každodenní rutiny, pro turisty nervy drásající zážitek. Ale na vrcholu hory už je klid. Stojí tam krásný kostel s mozaikami Ježíše, Mojžíše a Eliáše. Poutníci zde prožijí mši svatou, a pak mají chvíli pro rozjímání a kochání se výhledem na Svatou zemi. Z návštěvy posvátného místa se pak vracejí, někdo proměněný, někdo plný krásných dojmů a někdo se vrátí stejný, jako když přijel.

 • Duchovní slovo

  Správná cesta

  Text k zamyšlení u příležitosti 8. neděle v mezidobí (Lk 6,39-45) | 27. února 2022

  Ve vstupní modlitbě se dnes modlíme: „Všemohoucí Bože, naplň celý svět svým pokojem a veď ho po správných cestách, aby tvá církev mohla v bezpečí a míru plnit své poslání.“ Tento text získává tváří tvář stávajícím politickým událostem novou naléhavost. Prosíme o pokoj ve světě a o vedení po správných cestách.

 • Duchovní slovo

  Láska k nepřátelům?

  Text k zamyšlení u příležitosti 7. neděle v mezidobí (Lk 6,27-38) | 20. února 2022

  První výzvu Božího slova jsme mohli postřehnout na začátku evangelijního úryvku: „Vám, kteří posloucháte, říkám…“Aby k nám mohl Bůh promluvit, musíme naslouchat. Často totiž neposloucháme. Neumíme naslouchat. Jsme plní vjemů a Boží slovo nemá šanci.

  Hlavní výzva, tedy milovat nepřátele, je často chápána jako nějaký křesťanský bonus pro ty „svaté“. Ano, jsme slabí, přesto nám ale Pán Ježíš svěřuje tento důležitý rozměr křesťanského postoje. Mít nepřátele je běžný důsledek našich životů. A my s tím musíme žít. Hledat ten správný postoj, modlit se za ně, nedovolit vítězit zlosti, hněvu či mstě.

 • Duchovní slovo

  Blahoslavený

  Text k zamyšlení u příležitosti 6. neděle v mezidobí (Lk 5,1-11) | 13. února 2022

  „Ježíš řekl Šimonovi: ‚Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi.‘ Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním.“ Těmito slovy končilo evangelium minulé neděle. Učedníci přijali Ježíšovo povolání a přidali se k němu. A po nějakém čase slyší tato slova, tato blahoslavenství. Byl to jistě velmi důležitý formační prvek. Když totiž přijali, že mají být lovci lidí, mohli to celé pochopit po svém.

 • Duchovní slovo

  Podej prst

  Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle v mezidobí (Lk 5,1-11) | 6. února 2022

  Dnešní promluvu začneme jednou židovskou anekdotou. Jede Roubíček ve vlaku a do kupé k němu přistoupí židovský mladík. Sedne si a hned se Roubíčka zeptá kolik je hodin. Roubíček mlčí. Mladík se zeptá ještě jednou, ale odpověď žádná. Tak jedou dál a v kupé je ticho. Po delší době se na čas zeptá nějaký cizinec. Roubíček vytáhne stříbrné hodinky, koukne na ně o hned odpoví. Když pak cizinec vystoupí, mladík se na Roubíčka vyčítavě obrátí: „Proč se s nevěřícím se bavěj a se mnou ne?“

 • Duchovní slovo

  S ním v bezpečí

  Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle v mezidobí (Lk 4,21-30) | 30. ledna 2022

  Úryvek evangelia, který jsme právě slyšeli, zdá se, dobře začíná, ale špatně končí. Navazujeme tam, kde jsme před týdnem skončili. Ježíš promlouvá v synagoze, lidé jsou překvapeni, libí se jim jeho milá slova. Nakonec ho však vyvedli až na sráz hory, aby ho srazili dolů. Proč? Co se stalo?

 • Duchovní slovo

  Živé slovo

  Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle v mezidobí (Lk 1,1-4;4,14-21) | 23. ledna 2022

  Právě jsme slyšeli dva úryvky z Lukášova evangelia. Oba jsou pro nás důležité. Ten první je úplný začátek evangelia, kterému po celý tento liturgický rok budeme naslouchat. A proto je důležité si říct, proč vlastně máme Lukášovo evangelium. Z jeho slov je zřejmé, že už nějaká evangelia naspaná jsou, tak proč píše další? Chce být lepší než Marek nebo přetáhnout posluchače na svou stranu? Vůbec ne. Chce podat osobní svědectví. To je adresováno jistému Theofilovi, což nemusí být jeden konkrétní člověk, ale konkrétní posluchači jeho vyprávění. Theofil v překladu znamená „ten, který má rád Boha“. A každému takovému chce Lukáš předat svědectví o Kristu. Jedná se o spolupráci s Bohem. Bůh použil Lukášovo rozhodnutí, námahu i umění, aby nám toto slovo předal. A podobně spolupracuje s dalšími autory, aby se nám mohl dát poznat, aby mohl vzniknout tento komunikační most mezi Bohem a člověkem.

 • Duchovní slovo

  Nádoby s vínem

  Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle v mezidobí (Jan 2,1-11) | 16. ledna 2022

  Proměnění vody ve víno je první Ježíšův zázrak, o kterém hovoří Janovo evangelium. Jeho okolnosti jsou velmi překvapivé. Nádoby určené k předepsanému (tzn. přikázanému) očišťování změní v zásobníky na víno. Svatebčané se nemají kde obřadně umýt, nemohou plnit předpisy Zákona, zato mají šest set litrů opojného nápoje. Proč to Ježíš dělá? Co tím zamýšlí?