Co je za dveřmi

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle velikonoční (Jan 10,1-10) | 30. dubna 2023

Každý člověk se rodí s touhou poznávat. Zvláštní místo zde zaujímá touha po poznání pravdy a zakoušení lásky. Tak jsme stvořeni. A když Bůh do nás vkládá takové touhy, posílá Krista, aby tyto touhy naplnil. Dnešní úryvek evangelia nám ukazuje, jak to dělá.

Celý příspěvek

Velikonoční radost

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle velikonoční (Lk 24,13-35) | 23. dubna 2023

Často si na Velikonoce přejeme „velikonoční radost“. Co to vlastně je? Velikonoční radost je radost z veliké noci, kdy slavíme Kristovo zmrtvýchvstání a obnovujeme své křestní propojení s ním a s celou jeho církví. Celý příspěvek

Nejvěrnější přátelé

Text k zamyšlení u příležitosti Květné neděle (Mt 21,1-11, Mt 26,14-27,66) | 2. dubna 2023

Velikonoční události byly a jsou zkouškou víry. Na počátku Svatého týdne stojí velký zástup, který volá: „Hosana!“ Na konci pak zůstane pod křížem jen pár nejvěrnějších. Jsou to ti, kteří ve zkoušce víry a věrnosti obstáli, protože milovali Ježíše víc než sami sebe.

Celý příspěvek