Velikonoční kostka (hra)

Velikonoční kostka je velmi jednoduchá hra použitelná ve skupince dětí (třída, společenství, jakákoli výuka, …). Cíl této hry je jednak oživit výklad, či udržet pozornost skupiny, ale také upevnit povědomí o některých novozákonních postavách.

Ke hře je nutno připravit tuto kostku (vytisknout na tvrdý papír a složit) a sáček s drobnostmi (bonbony či jiné sladkosti). Ideální je získat klasickou dřevěnou kostku větších rozměrů a opatřit ji potřebnými nápisy.

Podstata hry spočívá v ustrašených učednících po ukřižování Pána Ježíše, kteří jsou ze strachu zamčeni. Vedoucí skupiny ve vhodnou dobu zaklepe a určí (či jinak vhodně vybere) jedno dítě, které rozhodne, zda-li se příchozímu otevře či neotevře. Pak dítě hází kostkou a padne ten, kdo „stojí za dveřmi“. Jsou-li to „Petr a Jan“, „Učedníci z Emauz“ či „Marie Magdalena“, pak získávají „bonbon“ (celá skupina – hrají jako celek, mohou se však upravit pravidla a hrát tak každý sám za sebe). Jsou-li to „Vojáci“ či „Farizeové“, o bonbon (jeden nebo všechny) přicházejí. Je-li to sám „Ježíš“, všechny doposud „vyhrané bonbony“ získávají natrvalo (již o ně nemohou přijít). Takto je možné vstoupit do výuky několikrát podle potřeby, na konci se o získané „dobroty“ musí děti rozdělit. Je možné pravidla libovolně vyvíjet nebo podle potřeby upravovat. Např. zvolené dítě musí ještě popsat „hozenou“ osobu – dříve než se jí „otevře“ nebo místo sladkostí se získávají jiné „kredity“, které lez na konci hry (na konci školního roku) všemožně zúročit…

Zde je kostka v papírové podobě ke stažení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *