Duchovní slovo

Šance zapojit se

Text k zamyšlení u příležitosti 26. neděle v mezidobí (Mt 21,28-32) | 27. září 2020

V pátek jsme s dětmi v souvislosti s dnešním evangeliem hovořili o lenosti a zodpovědnosti, o schopnosti dodržet dané slovo. Ale Ježíšova výzva jde ještě dál. Ukazuje nám, že jsme Bohem voláni, abychom se zapojili do práce na vinici. Tedy do dění v jeho církvi. A my se musíme denně rozhodovat, zda dáme přednost Božímu volání, nebo svým zájmům. Dáme přednost modlitbě, mši svaté, duchovní četbě, společenství, které nás ve víře povzbudí, práci pro farní společenství, nebo zábavě, světským starostem apod.?

To neznamená, že bychom se měli věnovat jenom věcem duchovním a neřešit to pozemské. Ale sami víme, jak je těžké uhájit čas, který máme věnovat Bohu, jak je náročné udržet směr Ježíšova učedníka. Protože když nás Bůh k něčemu volá, tak se nám do cesty staví překážky. Modlitba Anděle Boží je vyjmenovává, když říká: „Tělo, svět, ďábla přemáhám.“ Překážky těla, světa, ďábla se objevují, kdykoli máme uposlechnout Boží volání.

Takovou typickou překážkou těla je lenost a nechuť. Když je překonáme, objevuje se svět, který nás rozptyluje a zaměstnává, a když nad ním zvítězíme, objeví se zlý duch a snaží se nás odradit strachem a pochybnostmi: „Co tam budeš dělat? Podívej se jaké je počasí! Je zbytečné se modlit, někde chodit, něco dělat, stejně ti to nepomůže.“ Určitě jsme se už s podobnými myšlenkami setkali.

Jít a splnit Otcovu vůli není snadné. Je to těžký dennodenní boj. I proto říká svatý Augustin: „Kdo z lidí smí soudit člověka? Všude je plno unáhlených soudů: Vždyť ten, o kom měli vysoké mínění, může náhle ochabnout a stát se nejhorším. A ten, nad kým jsme už zoufali, se může náhle obrátit a stát nejlepším.“

A to je na životě krásné. Všichni se můžeme stát těmi, kdo nakonec splní Otcovu vůli. Stále je ten správný čas se nad sebou zamyslet, vstát, jít a zapojit se do díla na vinici Páně. „Dum spiro, spero.“ Dokud dýcháme, je naděje, je šance přinášet plody.

Kéž je pro nás dnešní úryvek evangelia povzbuzením, abychom se připojili k těm, kdo se snaží překonávat všechny překážky. Kéž se s Boží pomocí a ochranou andělů strážných zapojujeme do práce na vinici Páně. Abychom byli mezi těmi, kdo budou sklízet dobré ovoce a těšit se z něho.

467 Total Views 1 Views Today

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *